Sioe Gychod Cymru Gyfan 2019

Dathliad o Fywyd Arfordirol Cymru

Unig ddigwyddiad Cymru ar gyfer hwylio, chwaraeon y dŵr, byw ar yr arfordir, cadwraeth a threftadaeth y môr.

Bydd yna  brofiadau newydd a mwy o gychod yn y sioe eleni…..

Dewch i fwynha Wet Jet, rhowch  gynnig ar gaiacio drwy eistedd ar ei ben

Yn gynwysedig yn eich tocyn:

Sesiynau ‘rhoi cynnig arni’

Efelychwr Hwylio

Arddangosfeydd ar y dŵr

Beth sydd yn y sioe:  Cychod newydd (Fairline, Beneteau, Chaparrel, Robalo, Sunseeker, Hanse i enwi ond ychydig), parth cychod ail law, jymbl cychod, siop siandler, ffordd o fyw arfordirol a blas o’r môr …. Ewch i’r wefan i gael yr wybodaeth ddiweddaraf

POLISI IAITH GYMRAEG SIOE GYCHOD CYMRU GYFAN. 

 

Ein Cyfieithwyr

Inc Cyfieithu Translations