Sioe Gychod a Hamdden Cymru Gyfan 

Dydd Sadwrn 6 – Dydd Sul 7 Mai 2023

10am – 5pm bob dydd

Ar gyfer 2023, mae Sioe Gychod a Hamdden Cymru Gyfan yn mynd yn gwbl dan do i Venue Cymru, Llandudno – ‘Brenhines Cyrchfannau Arfordirol Cymru’ sy’n edrych dros Fôr Iwerddon.  Tref ychydig oddi ar yr A55 yw Llandudno, sy’n llawn gwestai, siopau a bwytai lliwgar i gyd o fewn pellter cerdded i’r digwyddiad. Beth am wneud penwythnos ohoni?

2019:  Adventure Snowdonia, Aneulu Aim High, Capelli Ribs, Chaparral, Dolfor, Elite Teak, Finnmaster, Fjordstar, Get on the Water,  Glaslyn Marine, Go Below, Grand Ribs,  Husky, Jeckells, JetSurf, Jobe, Johnson Evenrude, O’Brien, Ocean Craftmarine, Ocean Kayaks, Oki Boats, Orkney, Parker, Plas Coch Marine Leisure Park, Plas Menai, Plas y Brenin, Quicksilver, Robalo, SBS Trailers, Sea-Doo, Selva, Scarab Jet Boats, Silky Marine, Spectre, Threeways Motorhomes, The Warren Marine Leisure Park, Vanguard, Yamaha 

Mae’r sioe yn dod ag arweinwyr diwydiant mewn cynhyrchion a gwasanaethau Chwaraeon Dŵr a Hamdden at ei gilydd o bob rhan o’r DU, nid yn unig ar gyfer selogion chwaraeon dŵr a chychod, ond pawb sydd ag angerdd am yr awyr agored. Mae’r sioe hon yn ymdrechu i fod yn gyfeillgar i deuluoedd ac yn ddigwyddiad deniadol i bob aelod o’r cyhoedd. Darganfyddwch ystod enfawr o arddangoswyr, digwyddiadau a gweithgareddau yn y sioe lle gallwch roi cynnig ar bethau hefyd. Mae’n ymweliad hanfodol i berchnogion cychod a phobl sy’n hoff o chwaraeon dŵr.

Waeth ble rydych chi yng Nghymru, nid ydych chi byth yn bell i ffwrdd o afon, llyn, neu filltiroedd ar filltiroedd o arfordir hardd. Dyna pam mae’r ardal yn enwog am gynnig pob gweithgaredd chwaraeon dŵr sy’n bosibl ynghyd â llu o chwaraeon a chyrchfannau awyr agored ar y tir.

Mae Gogledd Cymru hefyd yn gartref i rai o’r cyfleusterau awyr agored gorau oll, o arfordiroedd syfrdanol i lynnoedd mewndirol a mynyddoedd garw, heriol.

Nid prydferthwch yn unig sydd gan ein harfordir, mae’n hwyl… A dyma’r ystafell ddosbarth awyr agored orau erioed.

Croeso Cymru