Amdanom ni – Sioe Gychod a Hamdden Cymru Gyfan

Mae Sioe Gychod a Hamdden Cymru Gyfan yn un o enwau masnachu Sbarc Int Events Ltd. Fe’i rheolir gan Sbarc Ltd.

.

Sefydlwyd y digwyddiad yn 2008.  Cyn Covid-19, roedd y digwyddiad yn rhedeg naill ai yn ystod mis Mai neu fis Mehefin bob blwyddyn, yn ddibynnol ar y llanw. Lleoliad y digwyddiad yn 2013, 2014 a 2017 oedd Marina Conwy. Cynhelir digwyddiad 2015 ym Mhlas Heli ym Mhwllheli, Gwynedd ac roedd y cyfan dan do yn 2019 ar Faes Sioe Môn.

Treuliwyd 2016 a 2018 yn ymweld â digwyddiadau sefydledig eraill fel Sioe Dingi yr RYA, The Jersey Boat Show a chryn dipyn o rai eraill. Ac yn awr ar ôl amser i fyfyrio yn ystod y cyfnod clo, mae Sioe Gychod a Hamdden Cymru Gyfan wedi dewis mynd yn gwbl dan do (nid yw’r tywydd wedi bod yn garedig i ni) a symud y digwyddiad i fis Chwefror pan fydd yr holl ddarparwyr ar gael i gymryd rhan.

Bydd Sioe Gychod a Hamdden Cymru Gyfan 2022 yn cael ei chynnal yn Venue Cymru.

Planning your visit

In the meantime though if you have a passion for watersports and would be interested in becoming a business partner please contact us