POLISI IAITH GYMRAEG

POLISI IAITH GYMRAEG SIOE GYCHOD CYMRU GYFAN.  MATERION I’W TRAFOD

  1. Saesneg yw lingua franca (iaith gyffredin) Sioe Gychod Cymru Gyfan, mae’r Gymraeg yn cael y parch mwyaf a’r dymuniad yw bod y Gymraeg yn cael yr un statws â’r Saesneg.
  2. Bydd llythyrau Cymraeg yn cael eu ateb yn y Gymraeg
  3. Bydd galwadau ffôn Cymraeg yn cael eu trosgwlyddo i aelod o staff sy’n siarad Cymraeg. Os nad oes yr un ar gael, dweud hynny a gofyn wrth y galwr a fyddai’n gwrthwynebu trafod yn Saesneg.  Os yw’n gwrthwynebu hynny, dweud y bydd cynrychiolydd y Cwmni sy’n siarad Cymraeg yn ei ffonio’n ôl.
  4. Os yn ymarferol, llythyrau at bobl / cyrff yng Nghymru i fod yn ddwyieithog.
  5. Os yn ymarferol, deunydd ar y wefan i fod yn ddwyieithog.
  6. Aelod o’r tîm sy’n siarad Cymreg i fod wrth law i drafod â chwsmeriaid pan fydd y safle ar agor i’r cyhoedd ond ni fydd yr un aelod o staff o dan anfantais os nad yw’n siarad Cymraeg. Yn benodol, staff di-Gymraeg i dderbyn cyngor ynghylch ynganu geiriau Cymraeg allweddol, e.e. Pwllheli
  7. Mae’n dderbyniol i arweinwyr ddefnyddio’r Gymraeg mewn digwyddiadau ond dylai’r defnydd adlewyrchu’r ffaith nad yw aelodau’r gynulleidfa’n siarad Cymraeg.
  8. Os yn ymarferol, arwyddon ar y safle a’r tu allan i fod yn ddwyieithog.
  9. Os yn ymarferol, deunydd cyhoeddusrwydd a marchnata i fod yn ddwyieithog neu fersiwn Gymraeg ar wahân i fod ar gael